Dirigentkurser

Det finns två alternativ för dirigenter. En inspirationsdag för amatördirigenter och en kurs som pågår hela veckan som mer riktar sig främst till dig som kanske har dirigerat en del eller rent av studerar dirigering vid en musikhögskola eller motsvarande. Se nedan för en mer utförlig beskrivning av de olika kurserna.

Lärare är Andreas Hanson, välkänd dirigent med stark etablering i det nordiska blåsorkesterlivet och många år erfarenhet som lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

ATT DIRIGERA BRASS OCH BLÅS

I år introducerar BIBA ytterligare en delkurs vars innehåll helt ägnas åt att dirigera blåsare i allmänhet och brass i synnerhet. Vi undersöker om det finns, eller kanske krävs, något speciellt sätt att dirigera blåsare. Kursen riktar sig främst till dig som kanske har dirigerat en del eller rent av studerar dirigering vid en musikhögskola eller motsvarande. Vi kommer att fördjupa oss i repertorval, partituranalys och repetitionsmetodik. Vi kommer också att jobba praktiskt med att dirigera varandra och några av ensemblerna på BIBA. Du behöver ha med ditt eget instrument för att vi ska kunna vara en sorts egen övningsensemble under seminarierna. När du väl har anmält dig sänds en liten repertoarlista ut med verk som du, om du kan och vill, skaffar dig och har med på kursen. Denna kurs pågår hela BIBA-veckan, 26/6-2/7

Pris: 2500 kr Anmälningsblankett hittar ni under "Application forms" I menyraden. Boende kan organiseras med BIBA-rabatt på Hotell Aston som är beläget centralt i Karlskrona. Man bokar själv! Information finns under "Accommodation" i menyraden.

INSPIRATIONSDAG FÖR DIRIGENTER

Måndag 26/6


10.30-11.30  Välkommen
                  Dirigerandets grundfilosofi; Musiken, ledarskapet och psykologin.
                  Dirigentens ”verktygslåda”; Lyssnandet, tiden, kunskapen och erfarenheten.

11.30           Kaffe

11.45-12.45  Slagteknik
                  Grundläggande slagscheman, separation av händer, att kombinera gestik och mimik,
                  att dirigera i en viss karaktär, m.m.

12.45-14.00 Lunch

14.00-14.45 Repetitionsmetodik
                  Planering-genomförande-analys

14.45          Kaffe

15.00-16.00 Repertoar och programsättning.
                  Vad spelar vi? Varför och för vem?

16.15-16.30  Sammanfattning och frågestund.

Pris: 1000 Kr Anmälningsblankett hittar ni under "Application forms" i menyraden